Trị ký sinh trùng

TRIMAZOL 480 ws

post img

27/06/2017 - Gia cầm

Đặc trị sưng phù đầu, tiêu chảy phân xanh, phân trắng trên gia cầm

Sulphamono – 1000

post img

27/06/2017 - Chó mèo – Thú cảnh

Chủ trị ký sinh trùng đường máu và bệnh đầu đenTHÀNH PHẦN: Sulfamonomethoxine.CHỈ ĐỊNH:Đặc trị các bệnh do vi khuẩn mẫn cảm với Sulfamonomethoxine, vi khuẩn Gram (+), Gram (-) và nguyên sinh động vật như cầu trùng (Coccidia), ký sinh trùng đường máu (Leucocytozoon caulleryi), bệnh đầu đen (Histomonas)CHỐNG CHỈ ĐỊNH:Không sử dụng cho […]

Pigcox 5%

post img

27/06/2017 - Gia súc

Đặc trị cầu trùng heo con

IVOCIP inj

post img

27/06/2017 - Chó mèo – Thú cảnh

Trị nội ngoại ký sinh trùng

DICLACOX

post img

27/06/2017 - Gia cầm

Đặc trị cầu trùng ở tất cả các giai đoạn

COXYMAX

post img

27/06/2017 - Gia cầm

Đặc trị cầu trùng ghép